1995 yılında Tıp Doktoru, 2003 yılında psikiyatri uzmanı oldum. 2005-2011 yılları arasında GATA Psikiyatri Anabilim Başkanlığında Öğretim Üyeliği görevinde bulundum. 2010 yılında Doçent ünvanımı aldım. Akademik çalışmalarım, ağırlıklı olarak ilaç dışı tedaviler olan psikoterapiler üzerinedir. Psikoterapi eğitimime, asistanlığımın 3. yılında, Ankara Üniversitesinde Sn.Prof.Dr.Yıldırım B. DOĞAN’dan aldığım “Grup Psikoterapi” eğitimiyle başladım. Uzmanlığım ve öğretim üyeliği sürecimde Sn.Dr.Elif Ülkü GÜRIŞIK‘tan “Psikanalitik Psikoterapi” eğitimi aldım. 4 yıldan uzun süren bu eğitimde, bireysel ve grup ortamında psikanaliz eğitimleri almanın yanı sıra kendisiyle birlikte hasta takip ettim (Süpervizyon aldım). Analitik Psikoterapi eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimleri için Sn.Prof.Dr.Hakan Türkçapar ile birlikte çalıştım. Temel eğitimler sonrasında süpervizyon gruplarına katıldım.

2010-2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania Üniversitesinde bulunan Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Tedavi ve Araştırma Bölümünde (*), Konuk Profesör (Visitor Professor) olarak çalıştım. Birimin yöneticisi olan Sn.Prof.Edna Foa’nın özellikle Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Travma Sonrası Stres Bozuklukları için kendisinin geliştirdiği ve yapılandırdığı tedavileri mevcuttur. (*) Center for the Treatment and Study of Anxiety. University of Pennsylvania (Upenn) . PA. USA.
Akademik süreçte ağırlıklı olarak ilaç dışı tedaviler olan psikoterapiler üzerine çalışmış olmanın yanı sıra, sekiz yıldan uzun bir süre GATA Uyku Araştırmaları Laboratuarında Sn.Prof.Dr.Hamdulah AYDIN ile birlikte Uyku Araştırmalarına katıldım. Kronik İnsomniayla (Uykusuzlukla) ilgili araştırmalarım dışında, “Uykusuzluğun Tedavisiyle” ilgili birçok Ulusal Uyku Kongresinde kurslar düzenledim. Biri yurtdışı olmak üzere 10 adet bilimsel kitapta bölüm yazarlığım ve çeviri editörlüğüm mevcuttur. 16 tanesi “A Sınıfı (SCI-E)” kapsamında olmak üzere, toplamda 35 Ulusal ve Uluslararası Dergide yayınlanmış bilimsel araştırma makalem yayınlanmıştır. 50’den fazla Ulusal ve Uluslararası kongreye konuşmacı ve kurs düzenleyicisi olarak katıldım. Halen 3 bilimsel dergide editörlük/danışmanlık yapmaktayım. Yayınlarımla ilgili ayrıntılı bilgiye diğer bölümlerden ulaşabilirsiniz.

Support: Pocket Therapy: Temet Nosce

Pocket Therapy: Temet Nosce App 

There are two types of thought algorithms in our minds that govern our behaviors. The first algorithm works slowly but allows us to make the right decisions within reason. The purpose of the second algorithm is to keep us away from that environment in dangerous situations or to switch our minds to a defensive state. The way the second algorithm works is to generate fictional danger scenarios. For example, when we see a dangerous animal from far away, we think that that animal will come towards us and harm us, and we go away. The goal of this fast-running algorithm is to protect us from large-scale danger, even if we may face some damage. 

It is not common to encounter dangerous animals in city life. However, dangerous animals, such as lions and wolves, and other dangers in the forest that our ancestors faced have replaced their places with the fears of failure in social fields, losing a job, shame, and feeling inadequate in this era. 

The excess of stimuli in city life results in mental exhaustion and causes the second algorithm to work harder. In particular, the intense work tempo increases this inner voice, which catastrophizes and criticizes every situation, and disrupts the personal harmony with himself and his environment. In addition, in people who grew up with critical parents, this inner voice, which has become a habit, transforms into a constant seek for faults in themselves, their jobs, and relationships in adulthood.

I have developed this application to help my clients. The purpose of this application is to bring your positive features to your mind in a more realistic way against this inner voice, which is constantly talking critically with ourselves in business life. 

I have developed this application to help my clients. The purpose of this application is to bring your positive traits to your mind in a more realistic way against the inner voice that constantly speaks critically with ourselves, actively in business life. 

In the application page that you enter by pressing the “I would like to help!” button, I have set some affirmations that I hear frequently from my clients and that they feel good when they hear it. From this page, you can mark the ones that are suitable for you. 

Again, by pressing the  “+” button, you can add your positive features that you like one by one. If you wish, you can add photos to these affirmations, as well. To increase the number of these affirmations, please also ask for help from people who know you well. It will be good for you to remember the aspects that you have forgotten but others perceive as strengths in you. 

After the program starts running, it will send a notification about half an hour. If you have time, it is possible to read as many notices as possible in series, as you wish. 

No data is collected in the program.

 

The application itself is not a therapy method. If you have psychological issues that causes functional impairments, please consult a psychiatrist or psychologist.

 

Prof.Dr.Levent SÜTÇİGİL 

Psychiatrist

 

Turkish

 

Pocket Therapy: Temet Nosce Uygulaması Hakkında

Beynimizde davranışlarımızı yöneten iki tip düşünce algoritması vardır. Birinci algoritma, yavaş çalışır ancak mantık çerçevesinde doğru kararlar vermemizi sağlar. İkinci algoritmanın amacı ise bizleri tehlike durumlarında o ortamdan uzaklaştırmak ya da savunma durumuna geçmemizi sağlamaktır. İkinci algoritmanın çalışma yöntemi, kurgusal tehlike senaryolarını oluşturmaktır. Örneğin uzakta gördüğümüz tehlikeli bir hayvan karşısında, o hayvanın hızla üzerimize gelip bize zarar vereceğini düşünürüz ve oradan uzaklaşırız. Hızlı çalışan bu algoritmanın amacı, bazı zararlar görebilsek bile daha büyük bir tehlikeden korumaktır.

Şehir yaşantısında tehlikeli hayvanlarla karşılaşmak sık değildir. Ancak ormanda yaşayan atalarımızın karşılaştığı aslan, kurt gibi tehlikeli hayvanların ve ormandaki diğer tehlikelerin yerini, zamanımızda sosyal alandaki başarısızlık korkuları, iş kaybetmek, utanç, yetersiz hissetmek atalarımızın ormanda karşılaştığı tehlikelerin yerini almıştır.

Şehir yaşantısındaki uyaran fazlalığı beynimizi yorarak ikinci algoritmanın daha çok çalışmasına sebep olmaktadır. Özellikle yoğun iş temposu her durumu felaketleştiren ve eleştiren bu iç sesi artırmakta ve kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle uyumunu bozmaktadır. Ayrıca eleştirel anne-baba ile büyüyen kişilerde, alışkanlık haline gelen bu iç ses yetişkinlikte kendine, işlerine ve ilişkilerinde sürekli kusur arama şekline dönmektedir.

Bu uygulamayı danışanlarıma yardımcı olmak için geliştirdim. Bu uygulamadaki amaç; iş yaşantısında aktif olarak, sürekli kendimiz ile eleştirel konuşan bu iç sese karşı, daha gerçekçi biçimde olumlu özelliklerinizi de aklınıza getirmeyi sağlamaktır.

Kullanım

Bu uygulamayı danışanlarıma yardımcı olmak için hazırladım. Bu uygulamadaki amaç; iş yaşantısında aktif olarak, sürekli kendimiz ile eleştirel konuşan iç sese karşı, daha gerçekçi biçimde olumlu özelliklerinizi de aklınıza getirmeyi sağlamaktır.

Uygulamanın “Yardımcı olmak isterim!” tuşuna basarak girdiğiniz sayfada, danışanlarımdan sık duyduğum, duyduklarında kendilerini iyi hissettikleri bazı olumlamalar koydum. Bu sayfadan size uyanları işaretleyebilirsiniz.

Yine “+” tuşuna basarak kendinizde beğendiğiniz, olumlu özellikleri tek tek ekleyebilirsiniz. Bu olumlamalara isterseniz fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Bu olumlamaların sayısını artırmak için lütfen sizi iyi tanıyan kişilerden de yardım isteyin. Sizin artık unuttuğunuz, ama onların sizde güçlü bulduğu yanları hatırlamanız sizin içinde iyi olacaktır.

Program çalıştıktan sonra yaklaşık yarım saatte bir bildiri gönderecektir. Vaktiniz olursa istediğiniz kadar bildiriyi arka arkaya okumanız mümkündür.

Programda herhangi bir veri toplanmamaktadır.

Uygulama bir terapi yöntemi değildir. İşlevselliği bozan psikolojik yakınmalarınız varsa lütfen bir psikiyatrist ya da psikoloğa başvurun.

 

Prof.Dr.Levent SÜTÇİGİL

Psikiyatri Uzmanı

Powered by Bilgeweb